การใช้โทรศัพท์ในการติดต่อธุรกิจ

 

Œ  เมื่อรับสายในห้องทำงานรวม

            ผู้รับ    : Good morning. IBM. May I help you?

           

ผู้เรียก : Good morning. My name is Gifzy I’m calling from Sony.

               

  เมื่อรับสายในห้องทำงานส่วนตัว

                ผู้รับ     : Monthira’s office. Can I help you?

           

ผู้เรียก  : Good morning. This is Steve Ellis of Standard.

 

 

แจ้งวัตถุประสงค์ในการโทรศัพท์มา

 

ประโยคที่มักใช้ในการขอข้อมมูล

 

(     I’m calling about/for…….

 

(     I’m calling ask about……

 

(     I’d like some information on/about………

 

(     Can/Could you tell/give………?

 

(     Could you tell me something about……?

 

(     I’m phoning to let you know the details of…….

 

(     It’s about…….

 

หลังคำพูดทั้งหมดจะเป็นคำนาม ซึ้งก็คือข้อมมูลทั้งหลายที่ต้องการทราบนั้นเอง

เช่น...

(     I’m calling for some information on your new merchandise.

 

(     I’d like some information about you bubble jet printer.

 

            Could you tell me the price structure of your products

 

ประโยคสนทนา

 

ผู้รับ    : Monthira’s  office. Can I help you?

 

ผู้เรียก : Good afternoon. This is Tony. I’m calling from Standard company.

           Could you give me some information on your training programs?

 

กรณีผู้รับสายยังไม่เข้าใจคำถาม

               

** I’m sorry. Could you repeat that? เป็นการขอให้พูดทวนอีกครั้ง

               

** So yiu would like to know..? เป็นการสรุปสิ่งที่เราได้ยินมาให้ผู้พูด

                     ฟังว่าเข้าใจถูกต้องหรือไม่