Lesson 2 การทักทายการกล่าวลา

posted on 16 Jul 2008 10:58 by stady-english

 

 

 

          การทักทาย (Greeting)

 

การทักทายตามแบบฝรั่ง จะเป็นการทักทายแบบถามถึงสุขภาพ สบายดีไหม

 

การคุยกับฝรั่ง ถ้าจะทำให้ฝรั่งรู้สึกดี เมื่อตอบคำถามเสร็จ ควรจะต่อคำถามกลับ

 

 

 

มาดูตัวอย่างการสนทนากันดีกว่า

 

 

Tuzoo : Good morning Tukky. How are you?

           

            สวัสดีครับ  คุณตั๊กกี้  สบายดีหรือครับ

 

 

Tukky : I’m fine, thank you. And you?

            

            สวัสดีคะ  แล้วคุณละคะ

 

 

Tuzoo : I’m also fine, thanks

            

                    ผมสบายดี  ขอบคุณครับ

 

 

 

มาดูการทักทายอื่น ๆ กัน  ซึ้งประโยคต่อไปนี้จะเป็นการถามทุกข์สุข

               

               1.  How do you do?        ใช้สำหรับเจอกันครั้งแรกเท่านั้น

            

            สบายดีหรือคะ/ครับ

              

                2.  How are you?           

                    

                     สบายดีหรือคะ/ครับ

               

                 3.  How are you today?

                      

                      วันนี้สบายดีหรือคะ/ครับ

 

 

 

สำหรับการตอบคำถามข้างต้น ผู้ถูกทักมั่กจะตอบด้วยประโยคต่อไปนี้

               

               1.  Fine, thanks.

            

            สบายดีคะ/ครับ  ขอบคุณ

               

               2.  Not so bad, thanks

                    

                     สบายดีคะ/ครับ  ขอบคุณ

               

               3.  Very will, thank you.

                     

                     สบายดีคะ/ครับ

               

               4.  I’m fine, thank you.

                     

                    ฉันสบายดีคะ ขอบคุณ

              

                5.  I’m alright, thank you.

                    

                      สบายดีคะ/ครับ ขอบคุณ

 

        

  แล้วต่อท้ายคำตอบด้วยวลี หรือประโยค ต่อไปนี้

               

                1. And you?

                   

                     แล้วคุณละคะ

               

                 2. And how are you?

          

            แล้วคุณหละ

 

 

 

การทักทายเพื่อน และตอบว่าสบายดี

 

 

Tuk :  Hello, Gif. Nice to see you.

         

 สวัสดีกิ๊ฟ ยินดีที่ได้พบคุณคะ

 

 

Gif :   Hello, Tuk. Nice to see you, too.

               

สวัสดีตั๊ก ยินดีที่ได้พบคุณเช่นกัน

 

 

**********************************

 

Tuk  :  Hi,  Ann. Glad to meet you.

           

               สวัสดีแอน    ยินดีที่ได้พบคุณ