Lesson 2 การทักทายการกล่าวลา

posted on 16 Jul 2008 10:58 by stady-english

 

 

 

          การทักทาย (Greeting)

 

การทักทายตามแบบฝรั่ง จะเป็นการทักทายแบบถามถึงสุขภาพ สบายดีไหม

 

การคุยกับฝรั่ง ถ้าจะทำให้ฝรั่งรู้สึกดี เมื่อตอบคำถามเสร็จ ควรจะต่อคำถามกลับ

 

 

 

มาดูตัวอย่างการสนทนากันดีกว่า

 

 

Tuzoo : Good morning Tukky. How are you?

           

            สวัสดีครับ  คุณตั๊กกี้  สบายดีหรือครับ

 

 

Tukky : I’m fine, thank you. And you?

            

            สวัสดีคะ  แล้วคุณละคะ

 

 

Tuzoo : I’m also fine, thanks

            

                    ผมสบายดี  ขอบคุณครับ

 

 

 

มาดูการทักทายอื่น ๆ กัน  ซึ้งประโยคต่อไปนี้จะเป็นการถามทุกข์สุข

               

               1.  How do you do?        ใช้สำหรับเจอกันครั้งแรกเท่านั้น