หากว่าเรากำลังสบาย จงตบมือพลัน.. หากว่าเรากลังสบายจงตบมือพลัน

หากว่าเรากำลังมีสุขหมดเรื่องทุกข์ใด ๆ ทุกสิ่ง ..........ฮืม ..อืม...อืม..อืม...

 

 

If You're happy and you Know It

 

If you're happy and you know it, clap your hands!

If you're happy and you know it, clap your hands!

If you're happy and you know it,

Then your face will surely show it.

If you're happy and you know it, clap your hands!

If you're happy and you know it, stamp your feet!

If you're happy and you know it, stamp your feet!

If you're happy and you know it,

Then your face will surely show it.

If you're happy and you know it, stamp your feet!

If you're happy and you know it, shout Hooray!

If you're happy and you know it, shout Hooray!

If you're happy and you know it,

Then your face will surely show it.

If you're happy and you know it, shout Hooray!

If you're happy and you know it, do all three!

If you're happy and you know it, do all three!

If you're happy and you know it,

Then your face will surely show it.

If you're happy and you know it, do all three!

Comment

Comment:

Tweet

sad smile 555

#41 By (49.237.1.15|49.237.1.15) on 2015-05-20 17:49

sad smile 555

#42 By (49.237.1.15|49.237.1.15) on 2015-05-20 17:49

If you are busy and don’t know how to gain some spare time so as to create a top quality resume, keep in contact companies which propose to buy CV writing (resumesexpert.com).

#40 By Look here (46.161.41.16|46.161.41.16) on 2014-03-14 06:57

โคตรร็อคว่ะcry cry cry cry

#39 By (202.91.19.204|202.91.19.204) on 2014-02-12 17:23

IT company Ukraine can offer their product and service in the global market in the most competing price.

#38 By Check here (31.184.238.73) on 2013-11-13 13:11

Only working with our it web services you will receive maximum outcome. Visit SoftGroup soft-group.com and skillful workers will fill all your demands and transactional purposes.

#37 By this link (31.184.238.73) on 2013-07-28 14:48

Are you seeking how to write a resume or where to get resume formats and professional resume writing? Or you just would like to order resume from best resume writers? Just contact Resume firm.

#36 By site (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2012-07-26 16:21

This is well known that money makes people independent. But what to do when one has no cash? The only one way is to get the home loans or short term loan.

#35 By loans (91.212.226.143) on 2011-11-19 05:28

This is my Good luck that I found your post which is according to my search and topic, I think you are a great blogger, thanks for helping me outta my problem..

#34 By dissertation Writing Service (110.38.48.143) on 2011-11-03 15:16

great work.

#33 By Dissertation Proposal (119.155.28.18) on 2011-10-06 06:12

cry ขอบคุณค่ะ แต่ท่าทางจะไม่เหมือนแบบของ อ.จารย์ ฟิลิปปินส์สอนเลยconfused smile

#32 By tonliew (113.53.90.145) on 2011-10-04 20:06

Really great post nice work i love your work and its really helped me in my research.Thanks for sharing:)

#31 By Dissertation Help (110.37.50.229) on 2011-08-06 17:40

โพสต์ที่น่าสนใจมากผมชอบเว็บไซต์ของคุณให้ขึ้นโพสต์ที่ดี

#30 By buy thesis (119.155.120.115) on 2011-07-11 18:28

The blog is quite amazing and wonderful and will help the students to understand the real and correct meaning of the structure, beautiful work.

#29 By Thesis professional writers (116.71.34.173) on 2011-06-15 14:57

Your blog is really helps for my search and i really like it.. Thanks a lot..:)

#28 By BBA Dissertation Proposal (119.155.26.166) on 2011-05-25 13:16

Your blog is really helps for my search and i really like it.. Thanks a lot..:)

#27 By BBA Dissertation Proposal (119.155.26.166) on 2011-05-25 13:15

i am waiting for your next post,quite interesting.

#26 By Dissertation Help (119.155.7.194) on 2011-05-20 15:19

Nice article, i appreciate for putting this together! "This is obviously one great post. Thanks for the valuable information and insights you have so provided here. Keep it up!"

#25 By Buy Dissertation Uk (118.103.237.220) on 2011-04-09 12:41

Thank you for sharing this information. The information was very helpful and saved a lot of my time.

#24 By Good Essay Topics (119.155.129.75) on 2011-03-21 15:12

it's good to see this information in your post, i was looking the same but there was not any proper resource, thanx now i have the link which i was looking for my research.

#23 By uk dissertation (116.71.16.46) on 2011-02-08 02:56

Your blog is really helps for my search and i really like it.. Thanks a lot..:)

#22 By Buy Dissertation (116.71.47.145) on 2011-02-01 16:41

excellent article,i really enjoyed for this lovely post,wow and I hope you share this kind of article in future,

#21 By Experienced UK dissertation writers (116.71.56.185) on 2011-01-11 15:14

Fabulous !
I reading your post today. It proved to become Very informative to me and i am sure to all the comments here It’s always great when you can not only be informed, but also entertained I’m sure you had fun writing this essay…….Remember me

#20 By Essay Writing Service (182.178.64.169) on 2010-12-23 17:17

article great for me, its so beautiful tips given to me,

#19 By Dissertation Writing (182.178.12.218) on 2010-12-13 14:08

Various people do not trust that a dissertation service can write great dissertation chaprers, but I buy the communication thesis of superb quality and I am happy.

#18 By buy thesis (91.201.66.6) on 2010-10-15 16:26

I always buy essays or written essays about this good topic.

#17 By buy essays (91.201.66.6) on 2010-10-15 16:25

Someone find the topic just about this good post in web in the custom papers made by the best academic writing jobs service.

#16 By writer job (91.201.66.6) on 2010-10-13 13:14

Thank you that you made the well done research about this post. Though, to detect the perfect essay writing service, all people must have some knowledge about custom essay.

#15 By buy paper (91.201.66.6) on 2010-10-08 14:04

Properly composed academic custom essay writing could give students an opportunity to get good reputation. Nevertheless, term papers performing could use all free time. Therefore this can be practicable to buy writing paper to prevent that.

#14 By custom essay (91.201.66.6) on 2010-10-06 23:30

Excellent & remarkable post! I have been visiting various blogs for my Essay writing research . I have found your blog to be quite useful. Keep updating your blog with valuable information......Regards

#13 By Eassy Writing (119.157.186.193) on 2010-09-28 15:30

There are hundreds of different people, which read your useful stuff, mereover I propose to order the wap ringtones or phones ringtones to make yourself original.

#12 By ringtones (91.201.66.6) on 2010-09-25 10:27

It's important for you to learn though, you need to buy term paper or buy research paper just because a school isn't the finest at everything doesn't mean it can't be the best at sparse things. Essays blogs can furnish more usefull for your article you can also buy essay. But first of all, my gratitude to this article, it has a complete encouragement.

#11 By buy an essay (212.124.112.30) on 2010-07-25 20:44

Students have to remember that the distinguished research paper writing service would help to get good grades, performing the great quality good term paper. Thus, it's your own choice to buy essay or to waste hours just for writing!

#10 By buying essays online (212.124.112.30) on 2010-07-20 16:37

That's great that we can receive the <a href="http://bestfinance-blog.com/topics/home-loans">home loans</a> and that opens up completely new chances.

#9 By CRUZCecelia (91.201.66.6) on 2010-07-17 19:41

คุณทินกรคะ
ถ้าคุณไม่มีจิตใจเป็นครูพอ คุณคงไม่คิด หรือคุณคิดได้แค่นั้นจริงๆ ไม่ทราบว่า คุณเคยได้เรียนหรือได้ฝึกร้องเพลงมั้ยตอนเด็ก แต่พอโตขึ้นมาก็เปลี่ยนจากเพลงเด็กเป็นเพลงสตริงทั่วไป นั่นแหละคือพัฒนาการของคุณ คนที่เรียนครูหรือมีจิตใจเป็นครู เขาต้อง ร้องเพลงเด็กให้เด็ก เพื่อที่จะให้ลูกหลานคุณเนี่ย ได้ร้องเป็นและมีพัฒนาการ มากขึ้น
น่าจะความคิดเหนที่ หกกับเจ็ดนะ

#8 By ภัส (202.28.201.62) on 2010-07-01 00:20

น่าเบื่อจริงๆๆเว็บนี้ถ้าไห้คะเเนนนะ000ไม่ผ่านไร้สาระจริงๆเลยขอเเค่คำอ่านคำเเปลเเค่นั้นไม่จัดไห้sad smile tongue wink tongue tongue angry smile tongue

#7 By ทินกร (125.26.62.159) on 2010-01-17 11:10

น่าเบื่อจริงๆๆเว็บนี้ถ้าไห้คะเเนนนะ000ไม่ผ่านไร้สาระจริงๆเลยขอเเค่คำอ่านคำเเปลเเค่นั้นไม่จัดไห้sad smile tongue wink tongue tongue angry smile tongue angry smile angry smile tongue tongue angry smile tongue tongue

#6 By ทินกร (125.26.62.159) on 2010-01-17 11:09

งั้นๆอะเซ็งวะใช้ไม่ได้เลยเว็บนี้tongue

#5 By (125.26.62.159) on 2010-01-17 11:05

จัดไห้ด่วนเลยนะ

#4 By ทิวทัศน์ (125.26.62.159) on 2010-01-17 11:02

อยากได้คำอ่านคำเเปลเพลงนี้อะ
จัดไห้หน่อยเถอะ
วันจันทร์ต้องส่งครู

#3 By ทิวทัศน์ (125.26.62.159) on 2010-01-17 10:59

อยากได้คำอ่านคำเเปลเพลงนี้อะ
จัดไห้หน่อยเถอะ
วันจันทร์ต้องส่งครู

#2 By ทิวทัศน์ (125.26.62.159) on 2010-01-17 10:59

ขอบคุนค่ะ

หาตั้งนาน

double wink double wink double wink

#1 By เฟส รักนี้ชั่วนิรันดร์ (118.174.26.240) on 2010-01-09 12:09